Đánh tài xỉu trận đầu

Đánh tài xỉu trận đấu – Bật mí bí quyết

Dựa vào bản lĩnh và khả năng đọc trận đấu của mỗi người sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để đánh tài xỉu trận đấu đang diễn ra bởi càng đánh Over sớm thì càng thiệt bóng. Hiện có 5 cách đánh Over khác nhau: 

Mục lục

1. Đánh tài xỉu trận đấu. Đánh đầu trận over là 2.25 (tiền ăn đủ)

1.1. Từ phút đầu tiên đến phút thứ 10, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 3.0. Lúc đó kèo nằm dưới. 

Nếu có tỷ số từ phút đầu tiên đến phút thứ 10 sẽ xảy ra 2 trường hợp:

 • Cửa dưới ghi bàn: chọn tài, đến 90% là bóng sẽ vượt quá 2.25.
 • Cửa trên ghi bàn: 75% tài.
 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng →  hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thua ½, kèo sau ăn hết → ăn 1/2 tiền.
 • Tỷ số là 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau hòa →  ăn 1 kèo.
 • Tỷ số lớn hơn 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

1.2. Từ phút thứ 11 đến phút thứ 21, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.75. Lúc đó kèo dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thua ½, kèo sau ăn cả → ăn 1/2 tiền.
 • Tỷ số là 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua ½ → ăn tiền 1/2 kèo.
 • Tỷ số lớn hơn 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

1.3. Từ phút thứ 21 đến phút thứ 30, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.5. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thua ½, kèo sau ăn cả → ăn 1/2 tiền.
 • Tỷ số là 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua 1/2 → ăn tiền 1/2 kèo.
 • Tỷ số lớn hơn 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

1.4. Từ phút thứ 31 đến phút thứ 60, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.25. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → thua ½.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thua ½, kèo sau thua ½ → thua.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

1.5. Từ phút thứ 61 đến phút thứ 70, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thua → thua 2 kèo.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thua ½, kèo sau thua ½ → thua 1 kèo.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 2.25, sau phút 30 trở đi mới ghi được tỷ số thì chỉ có hòa hoặc thua, không có thắng.

Đánh tài xỉu trận đầu
Đánh tài xỉu trận đầu

2. Đánh tài xỉu trận đấu. Đánh khi kèo Over là 2.0

2.1. Khi ghi được tỷ số, Over sẽ là 3.0. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu hòa, kèo sau ăn cả → ăn tiền 1 kèo.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau hòa → ăn tiền 1 kèo.

2.2. Khi ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.75. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu hòa, kèo sau ăn cả → ăn tiền 1 kèo.
 • Tỷ số là 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua 1/2 → ăn tiền 1/2 kèo.
 • Tỷ số lớn hơn 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

2.3. Từ phút thứ 21 đến phút thứ 30, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.5. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu hòa, kèo sau ăn cả → ăn tiền 1 kèo.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua ăn ít).

2.4. Từ phút thứ 31 đến phút thứ 60, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.25. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu hòa, kèo sau ăn ½ → ăn tiền ½ kèo.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

2.5. Từ phút 61 đến phút 70, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo thắng → hòa.

b. Tỷ số là 2 trái: kèo đầu hòa, kèo sau hòa → hòa.

c. Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

2.6. Từ phút thứ 70 đến phút thứ 80, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 1.75. Lúc đó kèo nằm dưới.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo thắng → hòa.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu hòa, kèo sau thua ½ → thua ½.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

2.7. Sau phút 80, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 1.5. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

a. Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo thắng → hòa.

b. Tỷ số là 2 trái: kèo đầu hòa, kèo sau thua → thua.

c. Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

Kết quả sau phút 80 chỉ có hòa hoặc thua, không thể thắng. Nhưng như vậy vẫn khá may mắn vì nếu kèo không nằm dưới ngay thì có nguy cơ thua cả tiền là rất cao, hoặc may mắn lắm thì về tiền, còn cơ hội thắng thì quá mỏng manh.

Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 2.0 thì cứ sau phút 61 trở đi mới có tỷ số thì chỉ có phân hòa hoặc thua, không có thắng.

3. Đánh tài xỉu trận đấu. Đánh khi kèo Over là 1.75

3.1. Khi ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.75. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng ½, kèo sau ăn cả → ăn 1,5 kèo (tỷ số này đẹp nhất).
 • Tỷ số là 3 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua ½ → thua ½.
 • Tỷ số là trên 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa.

3.2. Khi ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.5. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng ½, kèo sau ăn cả → ăn 1,5 kèo (tỷ số này đẹp nhất).
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

3.3. Từ phút thứ 31 đến phút thứ 60, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.25. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

a. Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

b. Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng ½, kèo sau ăn ½ → ăn tiền 1 kèo.

c. Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

3.4. Từ phút 61 đến phút 70, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo thắng → hòa.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng ½, kèo sau hòa → ăn tiền 1/2.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

3.5. Từ phút thứ 70 đến phút thứ 80, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 1.75. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 tái: kèo đầu thua, kèo thắng → hòa.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu hòa, kèo sau hòa → hòa.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

3.6. Sau phút 80, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 1.5. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo thắng → hòa.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng ½ , kèo sau thua → thua ½.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít) .

Kết quả chỉ có hòa đến thua ½, không có thắng. Nhưng phải nằm dưới ngay vì cơ hội thắng ½ đã khó chứ chưa nói là thắng cả tiền còn trường hợp thua thì rất cao.

Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 1.75 thì cứ sau phút 70 trở đi mới ghi được tỷ số thì chỉ có phân hòa hoặc thua ½.

4. Đánh tài xỉu trận đấu. Đánh khi kèo Over là 1.5

4.1. Khi ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.5. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng, kèo sau ăn cả → ăn 2 kèo (tỷ số quá tuyệt).
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo thua → hòa.

4.2. Khi ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.25. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng, kèo sau ăn ½ → ăn tiền 1,5 kèo.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo thua → hòa.

4.3. Từ phút thứ 61 đến phút thứ 70, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo sau thắng → hòa.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng, kèo sau hòa → ăn tiền 1 kèo.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

4.4. Từ phút thứ 71 đến phút thứ 80, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 1.75. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua ½ → thắng ½.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa.

4.5. Sau phút thứ 80, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 1.5. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua, kèo thắng → hòa.
 • Tỷ số là 2 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa.

Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 1.5 thì cứ sau phút thứ 80 trở đi mới ghi được tỷ số thì chỉ có hòa chứ không thể thua.

5. Đánh khi kèo Over là 1.25 (Kèo này thường là kèo hiệp 2) – kinh nghiệm đánh tài xỉu trận đấu.

5.1. Khi ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.25. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua ½, kèo sau thắng → thắng ½ 
 • Tỷ số là 2 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua ½ → thắng ½ 
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa.

5.2. Từ phút thứ 61 đến phút thứ 70, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua ½, kèo sau thắng → thắng ½.
 • Tỷ số là 2 trái: kèo đầu thắng, kèo sau hòa → ăn tiền 1 kèo.
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa bóng (có thể thua hoặc ăn ít).

5.3. Từ phút thứ 70 đến phút thứ 80, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 1.75. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa.
 • Tỷ số là 2 quả: kèo đầu thắng, kèo sau thua ½ → thắng ½ .
 • Tỷ số là 3 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa.

5.4. Sau phút thứ 80, nếu ghi được tỷ số, Over sẽ là 1.5. Lúc đó kèo nằm dưới ngay.

 • Tỷ số giữ nguyên 1 trái: kèo đầu thua ½,  kèo thắng → thắng ½ 
 • Tỷ số là 2 trái hoặc hơn: kèo đầu thắng, kèo sau thua → hòa

Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 1.5 thì cứ sau phút 80 trở đi mới có tỷ số thì chỉ có thắng ½ hoặc hòa chứ không có thua.

Ngoài ra, kỹ thuật đánh running over/under (còn gọi là buôn tài xỉu) chỉ có 2 kỹ thuật chính:

– Đánh tài trước xỉu sau.

– Đánh xỉu trước tài sau.

– Trung bình tài xỉu cả trận là 2.5 bàn thắng, kèo sẽ chạy từ 2.5 – 0.5 nếu cả trận không có bàn thắng nào cho đến phút thứ 85, do đó trung bình 1 hiệp kèo sẽ chạy hết 1 bàn thắng.

– Nếu đoán rằng trận đấu sẽ nổ sớm thì tiến hành đánh over trước, khi có bàn thắng quay lại đánh under, ví dụ over 2.5 và under 3.25 (nếu về 3 quả sẽ ăn 1.5) nói chung về tỷ số trong khoảng này thì chúng ta sẽ ăn được.

– Nếu đoán rằng trận đấu sẽ nổ muộn hoặc ít có bàn thắng, tiến hành đánh under trước rồi chờ 1 khoảng thời gian cho đến khi kèo hạ xuống thì đánh over (ví dụ under 2.5 và over 1.75 nếu tổng tỉ số về khoảng giữa thì cũng được ăn tiền).

– Nhìn chung là đánh tài trước xỉu sau thì dễ quay đầu hơn nếu có bàn thắng trong hiệp 1, còn đánh xỉu trước tài sau nếu có bàn thắng thì đành chịu “nằm bẹp”, không thể quay lại. Ngoài ra người chơi còn phải cân đối tiền ăn và tiền bỏ để tránh bị lỗ vốn.

– Trường hợp nếu muốn ăn non thì có thể đánh under 2.5 bỏ 8 chờ đến over 2.5 bỏ 8 thì quay lại, về bất cứ tỉ số nào cũng có 200.000/trái.

– Trên đây là mẹo đánh tài xỉu khi trận đấu đang diễn ra mà các chuyên gia Kèo Nhà Cái 68 chia sẻ. Với những kỹ thuật chi tiết như thế này, chúng tôi hi vọng anh em sẽ áp dụng hiệu quả và đem về chiến thắng.

Xem thêm bài viết: “Cách Tính Tài Xỉu Chuẩn “Đoán Đâu Trúng Đó”

Nhà cái ST666 hiện đang là Nhà cái Uy Tín nhất trên thị trường hiện nay, giao diện đẹp mắt, dễ chơi, ưu đãi khủng và đặc biệt là có tất cả các thể loại game cho anh em lựa chọn.

Còn chần chờ gì nữa mà không Đăng ký ngay chỉ với 2 bước:

 • Bước 1: Click vào đường link tạo tài khoản ST666 miễn phí 100%: Đăng ký ST666
 • Bước 2: Điền các thông tin cơ bản và tham gia

Chúc các anh em phát tài từ Nhà cái ST666!

Các bài viết liên quan:

Chơi Game Bắn Cá Có Vi Phạm Pháp Luật Không?

Bắn cá đổi thưởng – Chơi là có thưởng

Lợi ích của đá gà online bạn nhất định phải biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *